Usługi

wykonujemy...

Kalkulacje napraw

Otrzymałeś kosztorys z Towarzystwa ubezpieczeniowego

na naprawę pojazdu po zdarzeniu drogowym. Uważasz, że kwota odszkodowania jest zbyt niska? Prześlij kosztorys do nas, przeliczymy go zgodnie z obowiązującym prawem jak i urealnionymi stawkami za robociznę. 

Towarzystwo ubezpieczeniowe uznało szkodę całkowitą,

a Ty nie zgadzasz się z wartością pojazdu. Wyślij do nas dokumenty, które przesłał ci zakład ubezpieczeń. Sprawdzimy czy wartość  pojazdu nie została zaniżona, oraz czy nie TU nie zawyżyło wyceny pozostałości, co oczywiście negatywnie wpłynęło na wartość wypłaconego Ci odszkodowania

Wyceny wartości

akcyza do zapłacenia

Sprowadziłeś pojazd z zagranicy. Urząd celno-skarbowy każe Ci zapłacić dużą akcyzę, a Ty uważasz, że powinieneś zapłacić mniej. Prześlij do nas dokumentację pojazdu i jego zdjęcia, albo umów się na jego oględziny. Ustalimy dla Ciebie realną wartość pojazdu, od której powinna być naliczona akcyza.

Potrzebujesz wyceny pojazdu lub maszyny do ...

Oferujemy wyceny pojazdów wszelkiego typu, maszyn i urządzeń. Wyceniamy: samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy, zabudowy, motocykle, ciągniki i maszyny rolnicze, maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia.

Oceny i opinie techniczne

Opinie z zakresu ruchu drogowego

Uczestniczyłeś w zdarzeniu drogowym i policja uznała Twoją winę. Nie zgadzasz się z tą opinią. Skontaktuj się z nami. Korzystając ze specjalistycznego oprogramowania, otworzymy przebieg zdarzenia. 

Towarzystwo ubezpieczeń stwierdziło, że nie wszystkie zgłoszone przez ciebie uszkodzenia pojazdu zaistniały w czasie zdarzenia, co uważasz za błędną opinię. Skontaktuj się z nami, wykonamy dla Ciebie opinię korelującą zakres uszkodzeń pojazdów uczestniczących w zdarzeniu.

Opinie techniczne

Wykonujemy również opinie typowo techniczne. Tutaj zakres jest bardzo duży, dalej zostaną wymienione jedynie niektóre. Opinie dotyczące przyczyn awarii silników, opinie w temacie wad ukrytych, opinie dotyczące jakości wykonanych napraw i wskazanie zaistniałych błędów.